Strona główna Szczecinek Pamiętajcie o opłatach za cumowanie

Pamiętajcie o opłatach za cumowanie

W związku ze zbliżającym się sezonem wędkarskim, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku, informuje użytkowników stanicy wędkarskiej przy ul. Kilińskiego o obowiązku uiszczenia opłaty za cumowanie łodzi.

Należność w kwocie 150 zł należy uregulować osobiście w OSiR lub przelewem (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2024 roku) na poniższy nr konta:

38 8935 0009 1300 4761 2000 0030

Miejsca niepłacone i wolne, rozdysponowywane będą po 2 kwietnia wśród zainteresowanych osób.

Przypominamy, że osoby które korzystały ze stanicy w latach wcześniejszych, a nie będą tego robiły w roku 2022 lub też nie dokonają opłaty w w/w terminie, zobowiązane są do zabrania swojego sprzętu z terenu stanicy i rozliczenia się z otrzymanych kluczy.

Dodatkowych informacji udzielamy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3, pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 94 37 210 91.

Info: SzLOT