Strona główna Szczecinek Pomoc dla kobiet dotkniętych przemocą

Pomoc dla kobiet dotkniętych przemocą

Fundacja Feminoteka we współpracy z organizacjami partnerskimi (nad Trzesieckiem są to m.in. członkowie nieformalnej grupy One Billion Rising oraz Interdyscyplinarnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy szczecineckim MOPS) rusza w Polskę pokazać jak ważny jest głos osób, które doświadczyły przemocy.

Celem organizowanych w całym kraju kameralnych wystaw / instalacji / happeningów jest zachęcenie Ukrainek do korzystania z numeru zaufania 888 88 79 88, który jest dla nich dostępny codziennie w godzinach od 14:00 do 17:00. Z tej okazji w holu Kina Wolność wczoraj miało miejsce symboliczne uruchomienie instalacji, które głównym eksponatem są telefony zachęcające do skorzystania z prowadzonego przez fundację Feminoteka telefonu zaufania przeznaczonego dla Ukrainek, które doświadczyły przemocy.

W decyzji pomóc mają poszczególne elementy wystawy. Znaleźć na nie możemy m.in. zdjęci Yulki Krivich oraz przede wszystkim trzy zabytkowe telefonu, ze słuchawek których – dzięki tekstom Sylwi Chutnik, Agaty Napiórskiej oraz Agnieszki Szpili, opracowanym na podstawie prawdziwych historii kobiet, które zgłaszają się do fundacji – dowiedzieć się możemy jak pomóc może Feminoteka.

Co ważne, codziennie od 16:30 do 18:30 (aż do poniedziałku 28 listopada) w kinie dyżurować będą członkowie szczecineckiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i wolontariuszki OBR (pracownice socjalne, pedagożki, terapeutki i dzielnicowi) oferujący odpowiednie wsparcie.