Strona główna Szczecinek Powiat solidarny z Andrzejem Poczobutem

Powiat solidarny z Andrzejem Poczobutem

Foto: Ivan Mezhui / Wikipedia

W czasie ostatniej sesji Rady Powiatu w Szczecinku, wiceprzewodniczący Grzegorz Poczobut zabrał głos w kwestii trwającej w Ukrainie wojny oraz głośnego w ostatnim czasie wyroku wydanego przez białoruski sąd wobec działacza mniejszości polskiej Andrzeja Poczobuta. Reżim Łukaszenki skazał dziennikarza na osiem lat więzienia z możliwością odbycia kary w kolonii o zaostrzonym rygorze.

Andrzej Poczobut został skazany za „nawoływanie do sankcji przeciwko Białorusi” i „podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji nazizmu”. Oskarżono go także o „podżeganie do nienawiści lub niezgody na tle rasowym, narodowym, religijnym lub innym społecznym”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Szczecinku zawnioskował o stworzenie wspólnego stanowiska Rady Powiatu potępiającego tę jawną niesprawiedliwość oraz zerwanie porozumień o współpracy jakie Powiat Szczecinecki w latach minionych zawarł z obwodem Łogojsk i m. Smorgon w obwodzie grodzieńskim. Radni przyjęli rzeczony wniosek przez aklamację, stanowisko zostało spisane, a w najbliższym czasie powstanie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zerwania współpracy z białoruskimi samorządami. Poniżej treść stanowiska.

Sąd w Grodnie 8 lutego br. ogłosił wyrok 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze w sprawie dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta. W politycznym procesie zarzucając mu „wzniecanie nienawiści” i „działalność terrorystyczną”. Opozycjonista spędził w areszcie 500 dni. Wydany wyrok nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Andrzej Poczobut jest niewinny i powinien zostać uwolniony. Nasz Rodak jest więźniem politycznym w sercu Europy w XXI wieku!

Rada Powiatu w Szczecinku sprzeciwia się skazaniu Andrzeja Poczobuta. Ten haniebny wyrok został wydany przez podległy reżimowi Łukaszenki sąd w Grodnie po prawie dwóch latach przetrzymywania Andrzeja w więzieniu bez możliwości kontaktu z bliskimi oraz po sfingowanym procesie, przeprowadzonym za zamkniętymi drzwiami. To ewidentny przykład łamania praw człowieka, a w szczególności praw przysługujących polskiej mniejszości na Białorusi.

Andrzej Poczobut to jeden z liderów Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz, człowiek niezłomny wielkiego serca i uczciwości, to polski i białoruski patriota. Jego działalność służyła jak najlepszemu poznaniu wspólnej historii Polski i Białorusi, a w konsekwencji sprawie jej lepszego zrozumienia i budowaniu dobrego sąsiedztwa.

Takie postępowanie w stosunku do obywatela polskiego powoduje, że Rada Powiatu w Szczecinku nie widzi możliwości współpracy z Regionem Łogojskim i Smorgońskim w Republice Białorusi i zostaną podjęte działania Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie zerwania stosunków.

Cezary Jankowski

Przewodniczący Rady Powiatu w Szczecinku