Strona główna Szczecinek Powiatowe święto strażaków

Powiatowe święto strażaków

Awanse, nagrody i nowy sprzęt – tak w sobotę oficjalnie obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka, który został zorganizowany w Zespole Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku.

W wydarzeniu udział wzięli:

 • Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Tomasz Wójcik – Wicewojewoda Zachodniopomorski
 • st. bryg. Mirosław Pender – Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 • dh Marek Kowalski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie
 • Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki
 • st. bryg. Jacek Szpuntowicz – Komendant Miejski PSP w Koszalinie
 • mł. bryg. Magdalena Bugiel – Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie
 • a także samorządowcy, przedstawiciele zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, Lasów Państwowych oraz wielu organizacji

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej. Następnie odbył się apel, którego zapoczątkowano złożeniem meldunku st. bryg. Mirosławowi Penderowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Pawła Rokuszewskiego, przeglądem pododdziałów, podniesieniem flagi państwowej oraz odśpiewaniem hymnu.

Podczas niego poinformowano o przyznanych nagrodach, wręczono awanse oraz odznaczenia.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali następujący funkcjonariusze:

Na stopień starszego brygadiera

 • bryg. Andrzej Wójtowicz – Komendant Powiatowy PSP

Na stopień starszego kapitana:

 • kpt. Paweł Rokuszewski

Na stopień młodszego kapitana:

 • asp. Michał Bieniek

Na stopień aspiranta:

 • mł. asp, Marcel Henkiel
 • mł. asp, Krzysztof Jodziewicz
 • mł. asp, Mateusz Markuszewski
 • mł. asp, Patryk Wyrwicz

Na stopień starszego ogniomistrza:

 • ogn. Krzysztof Bernatek
 • ogn. Krzysztof Łosek
 • ogn. Przemysław Szeremiota
 • ogn. Marcin Walczak
 • Na stopień ogniomistrza:
 • mł. ogn. Daniel Arciuszkiewicz
 • mł. ogn. Dariusz Kubicki

Na stopień młodszego ogniomistrza:

 • st. sekc. Amadeusz Dylewski

Nie zapomniano też o druhnach i druhach OSP, którym wręczono odznaczenia.

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymała:

 • dh Małgorzata Golińska

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

 • dh Karina Walczak
 • dh Dawid Dróżyński
 • dh Łukasz Krupa
 • dh Adam Łoziński
 • dh Wojciech Kozłowski

Z kolei podczas najbliższych, Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Sławnie odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzyma Agnieszka Żądkowska – pracownik korpusu służby cywilnej KP PSP Szczecinek.

Ponadto, decyzją Komendanta Głównego PSP nagrodę pieniężną za wzorowe wykonywanie zadań służbowych otrzymał ogn. Daniel Arciuszkiewicz.

Ze względu na sukces odniesiony podczas Powiatowych i Wojewódzkich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Starosta Szczecinecki, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szczecinku wyróżnił dh Oliwię Talkowską z MDP Gwda Wielka, uczennicę ZS nr 6 w Szczecinku o profilu ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo.

Ze środków Powiatu Szczecineckiego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szczecinku oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zakupiono sprzęt za kwotę blisko 70 tysięcy złotych. To m.in. hełmy, aparaty ochrony dróg oddechowych, latarki, prądownice itp.

Nie zabrakło przemówień zaproszonych gości, a także podziękowań w kierunku strażaków za ich codzienną walkę z żywiołami i ratowanie ludzkiego życia oraz mienia. Na zakończenie program artystyczny zaprezentowały uczennice ZS nr 6.

Po apelu na wszystkich, przybyłych czekał poczęstunek jak również zorganizowano pokazy gaśnicze.

Wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej życzymy wszystkiego dobrego!

Jakub Łosek, Szczecinek112