Strona główna Gmina Szczecinek Powiatowe zabytki z dofinansowaniem marszałka

Powiatowe zabytki z dofinansowaniem marszałka

Zabytkowe kościoły, cerkwie, pałace, zamki czy średniowieczne mury obronne. To tylko część obiektów, które przejdą prace remontowe lub zabezpieczające dzięki wsparciu Pomorza Zachodniego. 26 czerwca br. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę, która zapewni łączną pomoc w wysokości 3,5 mln zł dla 52 projektów rekomendowanych przez zarząd województwa. Wśród nich znalazły się 2 obiekty z naszego powiatu.

Nie możemy zapominać o sferze, która określa naszą zachodniopomorską tożsamość. Zabytki są ważnym elementem historii tych ziem, składową atrakcyjności turystycznej regionu i obiektami, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W tym roku lista zabytków, które przejdą prace liczy 52 pozycje. Łączna kwota wsparcia wynosi 3,5 mln zł.

Ze wsparcia województwa korzystają m.in. gminy, parafie, instytucje kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prywatne. Do udziału w konkursie uprawniony był każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

W powiecie szczecineckim z dofinansowania skorzystają dwie zabytkowe świątynie. Pierwszą z nich będzie Kościół filialny pw. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu. Na wsparcie remontu zabytku pochodzącego z XVII w. władze województwa przeznaczyły 40 tys. zł. Za sumę tę przeprowadzone zostaną roboty przy elewacji wieży, elewacji nawy głównej, szereg prac wewnętrznych wynikających z nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Identyczna suma trafi na konto Parafii pw. NNMP w Szczecinku, za co wykonany zostanie II etap remontu i konserwacji neogotyckiego ołtarza w kościele, którego powstanie datowane jest na rok 1908.

Pomorze Zachodnie wspiera prace przy zabytkach od 2007 roku. Od tego czasu na ten cel przeznaczono z budżetu województwa 25 mln zł. To łącznie blisko 850 umów na przeprowadzenie prac lub przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

foto: Jakub Łosek