Strona główna Szczecinek Radni z wizytą w Centrum Zdrowia Psychicznego

Radni z wizytą w Centrum Zdrowia Psychicznego

21 sierpnia odbyła się 65. sesja Rady Powiatu w Szczecinku. Zanim jednak radni przekroczyli progi sali sesyjnej im. Józefa Macichowskiego Starostwa Powiatowego w Szczecinku, odwiedzili nowy obiekt, w którym od 11 września będzie funkcjonować Centrum Zdrowia Psychicznego.

Intencją starosty Krzysztofa Lisa było zaprezentowanie obiektu radnym zanim Centrum Zdrowia Psychicznego zostanie oficjalnie otwarte. Centrum mieścić się będzie w budynku dawnej szkoły medycznej. Ten przeszedł imponującą metamorfozę i zrobił ogromne wrażenie na radnych, którzy podkreślali to wielokrotnie już podczas regularnych obrad.

Sukces każdego przedsięwzięcia poprzedzony jest ciężką pracą i zazwyczaj również koniecznością pokonywania wielu trudności. Nie inaczej było w przypadku procesu inwestycyjnego zmierzającego do utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego. Te związane były głównie z pierwszym wykonawcą inwestycji, który nie wywiązał się z umowy. W konsekwencji czas zakończenia zadania uległ wydłużeniu. Całą, niejednokrotnie wyboistą drogę prowadzącą do  zwieńczenia dzieła, przybliżył radnym starosta Krzysztof Lis:

 – Ten poślizg mieliśmy dosyć spory z tego względu, że trafił nam się taki, a nie inny wykonawca, później było zerwanie umowy, inwentaryzacja, ogłoszenie dwóch przetargów i to wszystko spowodowało, że przedłużony został termin rozpoczęcia funkcjonowania tego obiektu. W drugim przetargu udało nam się wyłonić bardzo dobrego szczecineckiego wykonawcę. W minionym tygodniu w piątek odebraliśmy obiekt. 

Starosta dziękował również wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia:

– Chciałbym podziękować całemu zespołowi i pracownikom tego Centrum, ponieważ my od 1 września minionego roku uruchomiliśmy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale do tej pory funkcjonujemy w obiektach po „Salusie” i w sali gimnastycznej przy ul. Artyleryjskiej. I naprawdę przez ostatnie tygodnie cały zespół szpitala włożył bardzo dużo pracy, również wolontariackiej, żeby przygotować to centrum do funkcjonowania.

Swojemu zespołowi dziękowała również prezes szpitala Ewa Mikłasz, która oprowadziła radnych po obiekcie. Radni wypowiadali się o pani prezes w samych superlatywach nie tylko w kontekście procesu tworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego, ale również doceniając całokształt jej pracy jako prezesa szpitala. Zresztą szereg pozytywnych zmian dostrzegli nie tylko oni, rada nadzorcza spółki czy też Zarząd Powiatu Szczecineckiego, ale również personel medyczny i przede wszystkim pacjenci.

Warto przypomnieć, że szpital od września 2022 roku ma kontrakt z NFZ na prowadzenie CZP, które obsługuje powiaty szczecinecki i białogardzki. W nowym budynku zlokalizowany będzie całodobowy oddział psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego, izba przyjęć oraz zespół leczenia środowiskowego z dziennym oddziałem opieki psychiatrycznej. W dawnych pracowniach podzielonych na kilka pomieszczeń powstały sale dla pacjentów, także w dawnym holu szkoły. Hala gimnastyczna pomieściła dwie sale do terapii ruchowej. Teren przy nim został zaadoptowany na cele terapeutyczne. Na jednym z dziedzińców budynku już zaprojektowano piękny ogród w którym pacjenci Centrum będą mogli czuć się komfortowo.

Ostatecznie koszt inwestycji to ok 5,8 mln zł . Powiat Szczecinecki na jej realizację otrzymał ponad 2,8 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podczas obrad radni pochylili się również nad organizacją i działalnością dwóch powiatowych spółek: Szpitala w Szczecinku praz SM w Bornem Sulinowie.

Tego dnia podjęto następujące uchwały: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Szczecinecki z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Czaplinek umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino”;

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Szczecinecki z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Szczecinek umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek – Gałowo”;

c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023;

d) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2023-2024”;

e) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2023 – 2036;

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023;

g) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Szczecinku.

Info: Piotr Rozmus