Strona główna Szczecinek Razem na rzecz wsparcia dziecka, ucznia i rodziny

Razem na rzecz wsparcia dziecka, ucznia i rodziny

15 listopada w Centrum Konferencyjnym Zamek z inicjatywy Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Szczecinku odbyła się II konferencja PARTNERSTWO – DIALOG – DZIAŁANIE, dotycząca lokalnej współpracy międzysektorowej na rzecz wsparcia dziecka, ucznia i rodziny.

W spotkaniu ponownie wzięli udział przedstawiciele wszystkich sektorów odpowiedzialnych za wspieranie dziecka a więc, samorządów, żłobków, przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i placówek oświatowych. Gości przywitała inicjatora konferencji dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Dorota Patkowska, która choć podkreślała, iż współpraca między poszczególnymi, przytoczonymi wyżej sektorami z terenu powiatu szczecineckiego jest dobra, to jednak wciąż istnieje przestrzeń do jej poprawy.

 W konferencji wziął udział również starosta Krzysztof Lis, który zabrał głos zaraz po rozpoczęciu spotkania: –

– Lokalna współpraca międzysektorowa na rzecz wsparcia dziecka, ucznia i rodziny to jest ogromna przestrzeń do działania. Potrzeby dzieci i całych rodzin, które staramy się zaspokajać zmieniają się. Przecież zaledwie półtora roku temu nikt z nas nie sądził, że będziemy pomagać uchodźcom z Ukrainy. Dzisiaj jesteście państwo znakomicie przygotowani do tego aby pomagać i nieść pomoc ludziom, którzy doświadczyli koszmaru wojny. (…) Jako starosta oczywiście przyglądam się tematowi tego rodzaju wsparcia z perspektywy samorządu. To na samorządach właśnie spoczywa wieka odpowiedzialność związana z pracą z dziećmi w różnej sytuacji i na różnych poziomach ich rozwoju i dorastania. Ogromną rolę odgrywają oczywiście instytucje z obszaru pomocy społecznej (…) Życzę państwu, aby to dzisiejsze spotkanie obfitowało w wiele ważnych, konstruktywnych wniosków i abyście mogli je państwo zastosować i wykorzystać w działaniu aby nieść pomoc jeszcze skuteczniej. 

W spotkaniu uczestniczyło  wiele osób powszechnie uznawanych za autorytety w rzeczonym zagadnieniu m.in.: dr Radosław Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który wygłosił wykład na temat międzysektorowego modelu wspierania dziecka, ucznia i rodziny. Obecny był także dr Karol Pawlak, ekspert w zakresie diagnozy funkcjonalnej.

W roli prelegentek wystąpiły również m.in.: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dorota Patkowska oraz Dyrektor PCPR w Szczecinku Małgorzata Kubiak-Horniatko.

Info: Piotr Rozmus