Strona główna Szczecinek RdS składa doniesienie do prokuratury

RdS składa doniesienie do prokuratury

Razem dla Szczecinka ponownie wzięło pod lupę wzięli szczecineckie przedszkola. Członkowie ruchu tym razem zarzucają kolejne uchybienia Komunalnemu Centrum Usług Wspólnych i jednocześnie składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Szczegóły sugerowanych nieprawidłowości poznaliśmy w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej, która po południu miała miejsce przed ratuszem. Obecni na niej Jacek Pawłowicz i Radosław Świtek poinformowali, że RdS wystąpiło do szefów Komendy Powiatowej PSP oraz Sanepidu z prośbą o potwierdzenie wystąpienia przez nowego najemcę przedszkola Zaczarowany Ogród (była Tęcza) wymaganych prawem opinii obu organów. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci i osób tam pracujących – wyjaśniał Jacek Pawłowicz, jednocześnie dodając, że zarówno Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku jak również Dyrektor tutejszej PSSE takich dokumentów nie wydali. Stąd też zawiadomienie prokuratora.

Dyrektor KCUW w Szczecinku, zarzuty nie tylko odpiera, ale i uważa za bezzasadne. W tym konkretnym przypadku doszło do zmiany organu prowadzącego przedszkole i zmiany nazwy, a nie rejestracji nowego podmiotu. Dotychczasowy podmiot, na podstawie porozumienia, przekazał do dalszego prowadzenia placówkę nowemu organowi prowadzącemu. W związku z tym wszystkie niezbędne pozwolenia zachowują aktualność – wyjaśnia Tomacz Czuk.

Tomasz Czuk, Dyrektor KCUW w Szczecinku – rozmowa telefoniczna

AKTUALIZACJA

Po publikacji materiału otrzymaliśmy pisemne stanowisko RDS do wypowiedzi Dyrektora KCUW o następującej treści:

Po przeczytaniu i wysłuchaniu tłumaczeń Pana Dyrektora Czuka, w odpowiedzi na briefing Ruchu Obywatelskiego Razem dla Szczecinka odnosimy wrażenie, że Pan Dyrektor nie do końca wie o czym mówi. Otóż Jego stanowisko jest sprzeczne ze stanowiskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. W piśmie od Pana Komendanta (pismo w załączeniu do korespondencji) w oparciu o obowiązujące przepisy jest wprost napisane, że „Przedmiotowa opinia jest wymagana dla organu prowadzącego w momencie zgłoszenia do ewidencji lub zmiany organu prowadzącego”.

Tak więc tłumaczenie Pana Dyrektora Czuka, że „w przypadku tej placówki oświatowej doszło do zmiany organu prowadzącego przedszkole, a nie rejestracji nowego przedszkola” tylko potwierdza stanowisko Pana Komendanta, że w tym przypadku wymagana jest opinia p.poż.

Ostatnie zdanie z pisma Pana Komendanta zamyka temat. „(…) budynek przedszkola Tęcza przy ul. Nowej 2 w Szczecinku nie posiada opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku”.


O tym kto ma rację zadecydują konstytucyjne organy państwa, sprawę będziemy na bieżąco monitorować.