Strona główna Szczecinek Rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Zbliża się termin rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej, która ma odbyć się w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowej są prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie oraz wojewódzkie komisje lekarskie (wójta burmistrza, prezydenta miasta) oraz Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Kwalifikacja wojskowa obejmie zarówno 19-latków (mężczyzn urodzonych w 2005 roku), jak również:

  • mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii wojskowej,
  • osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej (m.in. wykonujące zawody medyczne, weterynaryjne, lotnicze), które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 ukończą naukę,
  • ochotników stanowiących osoby pełnoletnie, do 60. roku życia, które nie posiadają określonej kwalifikacji wojskowej.

POWIAT SZCZECINECKI
Siedziba komisji: Zakład Obsługi Nieruchomości,
ul. Artyleryjska 9, 78-400 Szczecinek 
Czas działania komisji: 01-28.02.2024 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U. 2024 poz. 2473): link

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej i mediów społecznościowych (Facebook, X) Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinku.

Bliższych informacji nt. kwalifikacji wojskowej udziela Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji mjr Tomasz BRYCKI (tel. 261-474-710) oraz Szef Sekcji Rekrutacji i Kwalifikacji Wojskowej kpt. Mateusz CIESIELSKI (tel. 261-474-730).