Strona główna Szczecinek Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Obrony Narodowej, 1 lutego w całym kraju ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Proces ten ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

W powiecie szczecineckim kwalifikacja odbywa się w Zakładzie Obsługi Nieruchomości przy ul. Artyleryjskiej. Powiatowa Komisja Lekarska pracuje w godz. od 8:00 do 13:00. W trakcie procesu żołnierze i pracownicy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinku prowadzą także promocji wszystkich form służby wojskowej.

Obowiązek stawienia się na tegorocznej kwalifikacji dotyczy 445 młodych mężczyzn urodzonych w roku 2005 oraz 131 rocznika starszego urodzonych w latach 2000-2004. Ponadto wezwania dostali także:

  • mężczyźni urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii wojskowej,
  • osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej (m.in. wykonujące zawody medyczne, weterynaryjne, lotnicze), które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 ukończą naukę.