Strona główna Szczecinek Starostwo z udogodnieniami dla niepełnosprawnych

Starostwo z udogodnieniami dla niepełnosprawnych

Samorząd powiatowy realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Powiecie Szczecineckim”. Jego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych, świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Każdy kto w ostatnim czasie odwiedził Starostwo Powiatowe w Szczecinku z pewnością zauważył na posadzkach wyczuwalno-wizualne oznaczenia takie jak pasy, guzki, ścieżki czy linie. Oznakowanie sprawia, że osoby niewidome i niedowidzące mogą bezpiecznie i samodzielnie poruszać się po urzędzie.

Na każdym z pięter zamontowano tzw. mapy tyflograficzne, dzięki którym osoby z dysfunkcją wzroku są w stanie zlokalizować miejsce w którym się znajdują oraz odczytać najważniejsze informacje dotyczące urzędu i otaczającej ich przestrzeni. Podstawowymi elementami map telegraficznych są treści brajlowskie, wypukłe elementy architektury, czyli wypukłe ściany, słupy, przeszkody i odpowiednie faktury dla konkretnych typów pomieszczeń. Dodatkowo mapy posiadają kontrastową kolorystykę i uniwersalne piktogramy.

Ponadto mapy są kompatybilne z aplikacją YourWay, dzięki której osoba z dysfunkcją wzroku może nie tylko odczytać kodowaną brajlem informację, ale także ją usłyszeć. Aplikacja YourWay wykrywa zainstalowany w danym miejscu nadajnik tzw. beacona, informuje użytkownika o jego obecności, a po wybraniu odpowiedniej opcji jest w stanie odczytać zawartą w nim informacje. W urzędzie starostwa zamontowano nadajniki YourWay NFC. W urządzeniu wbudowany jest chip aktywujący aplikację w telefonie. Nadajnik może przekazywać użytkownikowi informacje nawigacyjne, merytoryczne i audiodeskrypcyjne.

Ale to nie wszystko, bowiem tabliczki kodowane brajlem pojawiły się również na każdych drzwiach, dzięki czemu osoby niedowidzące mogą łatwiej trafić do odpowiedniego pokoju oraz na poręczach tak aby zanim wykonają pierwszy krok wiedziały już ile mają przed sobą stopni do pokonania.

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szczecinku dostępna jest już funkcja Tłumacz Migam, która z kolei jest bardzo przydatną funkcją dla osób niedosłyszących. Tłumacz Migam opiera swoją pracę na połączeniu wideo poprzez przeglądarkę internetową osoby z dysfunkcją słuchu z tłumaczem języka migowego. Po połączeniu się z tłumaczem języka migowego informacje przekazywane przez osobę niedosłyszącą są tłumaczone na język mówiony.

W budynku PCPR w Szczecinku wymieniono drzwi na te, które zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W miejscu posadzek z tradycyjnych płytek pojawiły się posadzki antypoślizgowe.

Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość zadania to 297 310,31 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 241 051,82 zł.

Info: Piotr Rozmus