Strona główna Szczecinek Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa po raz kolejny nad Trzesieckiem

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa po raz kolejny nad Trzesieckiem

21 marca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku po raz kolejny zorganizuje obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Celem obchodów jest przełamywanie stereotypów dotyczących niepełnosprawności, które ograniczają funkcjonowanie tych osób w sferze społecznej.

Nasza placówka planuje realizację akcji pod hasłem „Dziś ja służę swoją pomocą”, która przyjmie formę aktywizacji osób z zespołem downa w środowisku lokalnym – mówi dyrektor Ośrodka Barbara Zasada. W wybranych punktach miasta, takich jak Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, cukiernia Dolce Vita, basen miejski ora salon fyzjerski KEMON, w godzinach od 10:00 do 12:00 nasi uczniowie będą asystować pracownikom placówek i służyć swoją pomocą.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku pełni ważną rolę w zakresie edukacji, wychowania i rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych. Zapewnia także szeroką gamę zajęć specjalistycznych i terapii. W placówce prowadzone są terapie:

 • integracyjna terapia ustno-twarzowa wg S. Masgutowej
 • integracja sensoryczna i neurosensomotoryczna
 • terapia taktylna
 • terapia biofeedback
 • terapia logopedyczna
 • terapia ręki ,surdoterapia, rewalidacja narządu ruchu
 • trening umiejętności tpołecznych
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • gimnastyka korekcyjna tyfloterapia
 • muzykoterapia
 • rewalidacja zaburzonych funkcji poznawczych
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • karmienie terapeutyczne
 • metoda stymulacji polisensorycznej Snoezelen
 • terapia metodą Knillów
 • terapia metodą Tomatisa

Uczniowie SOSW w Szczecinku pogłębiają umiejętności społeczne, rozwijają poczucie przynależności do społeczności lokalnej biorąc udział w różnorodnych wydarzeniach w naszym mieście. Zapraszamy mieszkańców Szczecinka do wspólnych obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa.

Info: Piotr Rozmus