Strona główna Szczecinek O syndromie dziecka krzywdzonego w Szczecinku

O syndromie dziecka krzywdzonego w Szczecinku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zorganizował konferencję pn. „Rozpoznanie syndromu dziecka krzywdzonego – metody i sposoby reagowania służb na problemy dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym oraz wsparcie rodziców w tym zakresie”.

Celem wydarzenia było wsparcie merytoryczne pracowników systemu wspierania rodziny pieczy zastępczej oraz instytucji i organizacji zaangażowanych we współpracę na rzecz dziecka i rodziny. Pierwszy dzień miał formę wykładu, w drugim zaplanowano zajęcia warsztatowe poświęcone „Strategii kontaktu z dzieckiem krzywdzonym”.

Zajęcia poprowadził Tomasz Kulig, certyfikowany trener trwałego rozwoju, z którym udało nam się porozmawiać m.in. na temat problemów współczesnej rodziny oraz różnic w jej funkcjonowaniu przez pryzmat położenia geograficznego w skali kraju.

REKLAMA