Strona główna Szczecinek Szczecinek pamiętał o bohaterach

Szczecinek pamiętał o bohaterach

Wraz z zawyciem szczecineckich syren 1 sierpnia o godz. 17:00, przy cmentarnej kaplicy rozpoczęły się miejskie uroczystości upamiętniające rozpoczęcie Powstania Warszawskiego.

W wydarzeniu udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy wraz z harcerzami, władzami samorządowymi oraz przedstawicielami świata polityki. O godną oprawę wydarzenia tradycyjnie zadbali szczecineccy kibice Legii Warszawa.

Po krótkim przemówieniu wiceburmistrza Macieja Makselona (treść poniżej), poszczególne delegacje złożyły wiązanki przy położonej tuż obok symbolicznej mogile żołnierzy Armii Krajowej. Warto dodać, że w tym roku świadkiem uroczystości była delegacja z miasta partnerskiego Noyelles-sous-Lens, która aktualnie przebywa nad Trzesieckiem z gościnną wizytą.

Treść przemówienia:

Szanowni Państwo!

To dla mnie prawdziwy zaszczyt móc razem z Państwem obchodzić 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku, 1 sierpnia zgromadziliśmy się na szczecineckim cmentarzu, aby oddać hołd Bohaterom, którzy w 1944 roku na ulicach Warszawy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

O ich heroicznej postawie świadczą nie tylko historyczne fakty, jak choćby liczby przypominające o dziesiątkach tysięcy poległych, rannych i wziętych do niewoli żołnierzy Armii Krajowej. Nie tylko tragiczny los i śmierć od 150 do 200 tysięcy zwykłych mieszkańców stolicy. Całego tragizmu Powstania nie oddaje także tylko i wyłącznie okrucieństwo i systemowe niszczenie Warszawy przez Niemców czy bierność armii Związku Radzieckiego w trakcie trwającego 63 dni zrywu niepodległościowego.

Powstanie to przede wszystkim wielka pokoleniowa wyrwa, która dotknęła nasz kraj i nasze państwo. To stracone szanse i nadzieje młodych i zdolnych ludzi, którzy mogliby z dumną i zaangażowaniem odbudowywać Polskę po zakończeniu II Wojny Światowej. Ich tragiczna śmierć na barykadach walczącej Warszawy to najcięższy i najwyższy rachunek, który Polska musiała zapłacić za 63 dni sierpniowego zrywu w 1944 roku. Rachunek, którego wysokości nie oddadzą i nie zobrazują żadne liczby czy dane przytaczane przez historyków i badaczy Powstania. I choć ich walka praktycznie od początku skazana była na militarną porażkę, to jednak dzisiaj, po 79 latach, to właśnie Powstańcy są wielkimi moralnymi zwycięzcami. To ich heroiczną postawę wspominamy i podziwiamy nie tylko w Szczecinku, ale w całej Polsce. To w końcu ich niezłomna wiara w zwycięstwo mimo wszystko, stała się dla naszych rodaków inspiracją do walki z komunizmem. To także dzięki ich spuściźnie doszło w Polsce do obrad okrągłego stołu i bezkrwawej rewolucji w 1989 roku.

Moralne zwycięstwo Powstańców Warszawskich to dla nas wszystkich powód do dumy. Setki tysięcy naszych rodaków każdego roku 1 sierpnia oddają im hołd. Budujący jest fakt, że wśród nich jest wiele młodych osób. To niezwykle ważne, że także w Szczecinku, co roku wspólnie wspominamy Powstańców walczących na ulicach naszej stolicy. Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejsze uroczystości. Szczególnie gorąco dziękuję młodzieży i naszym gościom z partnerskiego, francuskiego miasta Noyelles-sous-Lens, którzy przyjechali do Szczecinka na czele z wiceburmistrzem Philippe Cerf.

To niezwykle ważne, że 79 lal od momentu wybuchu Powstania Warszawskiego Polacy i Francuzi wciąż na nowo mogą poznawać i uczyć się wzajemnie o przeszłości swoich krajów. Głęboko wierzę, że nasi Goście z Noyelles-sous-Lens doświadczają podczas dzisiejszych obchodów żywej lekcji historii. Jestem przekonany, że pozwoli im ona lepiej zrozumieć zawiłe i skomplikowane dzieje Polski w trakcie i po II wojnie światowej.

Jest to niezwykle ważne w kontekście budowania naszej wspólnej europejskiej tożsamości. A przecież chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dzisiaj ściśle związane z członkostwem naszego kraju w Pakcie Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. Polska potrzebuje silnej i zjednoczonej Europy, która jest w stanie solidarnie wspierać walczącą z rosyjskim najeźdźcą Ukrainę. Historia, także ta bezpośrednio związana z Powstaniem Warszawskim jednoznacznie wskazuje na mocarstwowe zapędy Związku Radzieckiego. A imperialne interesy Rosji, która bezpośrednio nawiązuje do spuścizny ZSRR zawsze biorą górę nad dążeniem innych krajów do wolności i niepodległości. Dlatego tylko znajomość naszej wspólnej historii może budować solidne fundamenty, na których będzie się opierała nasza współpraca. I to nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale także stosunki bilateralne między poszczególnymi krajami. Jestem dumny, że w Szczecinku możemy dokładać małą cegiełkę do tego procesu. Pokazywać i tłumaczyć naszym francuskim Przyjaciołom, jak ważne w historii naszego kraju było Powstanie Warszawskie.

Szanowni Państwo, powstanie, które wybuchło w 1944 roku było niezwykłym aktem odwagi, który kosztował życie setki tysięcy naszych rodaków. Bohaterowie, którzy ginęli na ulicach walczącej stolicy mogą być przykładem dla współczesnych młodych Polaków, Francuzów i wszystkich Europejczyków. Ich niezłomna postaw zasługuje na wielkie słowa uznania. Polska wolna i niepodległa była dla nich najwyższym dobrem. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o ich walce i opowiadać o ich postawie kolejnym pokoleniom.

Cześć i chwała Bohaterom!