Strona główna Szczecinek Szkolenia z Fundacją Gene’a Haas’a

Szkolenia z Fundacją Gene’a Haas’a


W Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku odbyły się szkolenia realizowane w ramach współpracy z fundacji Geene’a Haas’a.

W trakcie trwania kursów związanych z obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie firmy Haas, takich jak centrum frezerskie VF1 oraz centra tokarskie ST10Y i ST20 uczniowie z klas czwartych i piątych technikum zawodowego, kierunku technik mechanik, nabywali umiejętności w obsłudze codziennej, uzbrajaniu maszyn w narzędzia i niezbędne oprzyrządowanie oraz ustawianiu parametrów obróbki. Dokonywali analizy programów stosowanych w obróbce skrawaniem oraz wytwarzali własne produkty z różnego rodzaju metali.

Dokonali pomiarów zarówno narzędzi jak i samych detali wytworzonych w cyklu obróbczym. Zdobyta wiedza z pewnością przyczyni się do zwiększenia potencjału absolwentów oraz pozwoli pracodawcom pozyskać wykwalifikowaną kadrę.

Info: Piotr Rozmus