Strona główna Szczecinek Węgiel w Szczecinku będzie tańszy

Węgiel w Szczecinku będzie tańszy

Miasto Szczecinek przystąpiło do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Cena zakupu węgla za 1000 kg (1 tonę) dla mieszkańca Szczecinka wynosi 1950 zł. Osoba zamierzająca kupić paliwo stałe na preferencyjnych warunkach zobowiązana jest złożyć wniosek o zakup, w którym wskazuje rodzaj paliwa, które chce zakupić oraz jego ilość. Miasto Szczecinek realizuje zakup węgla w dwóch frakcjach: groszek oraz orzech.

Weryfikacji wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Sprzedaż węgla realizuje Miejska Energetyka Cieplna.

OSOBY UPRAWNIONE DO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO:

 • osoba, której przyznano lub wypłacono dodatek węglowy,
 • członek gospodarstwa domowego osoby, która otrzymała dodatek węglowy,
 • osoba, która nie złożyła wniosku o dodatek węglowy, ale spełnia warunki do jego przyznania.

WNIOSKI DO POBRANIA:

 • Urząd Miasta Szczecinek – Biuro Obsługi Interesanta, pl. Wolności 13,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku (MOPS), ul. Koszalińska 89,
 • w wersji elektronicznej na stronach: www.szczecinek.pl oraz www.mops.szczecinek.pl.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

 • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów, tj.: poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8.00 – 13.00 i czwartek 11.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty – na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89,
 • w formie elektronicznej – za pośrednictwem ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wraz z wnioskiem w załączniku.

WERYFIKACJA WNIOSKU:

 • Pracownik MOPS zweryfikuje wniosek o preferencyjny zakup i potwierdzi, czy wnioskodawca spełnia warunki do jego zakupu.
 • Informacja o zweryfikowaniu wniosku zostanie przekazana wnioskodawcy na podany we wniosku adres e-mail, a w przypadku braku adresu e-mail na wskazany adres zamieszkania oraz do Miejskiej Energetyki Cieplnej (MEC).

WAŻNE!
Zakupu preferencyjnego można dokonać w dwóch okresach:

 • do 31 grudnia 2022 r. – z uwagi na czas realizacji zakupu sugerowany termin złożenia wniosku do 15 grudnia 2022 r.,
 • od 1 stycznia 2023 r. – termin złożenia wniosku do 15 kwietnia 2023 r..

Maksymalny limit paliwa stałego na gospodarstwo domowe wynosi po 1500 kg (1,5 tony) w każdym z ww. okresów. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

ZAKUP I ODBIÓR WĘGLA:
1.    Po otrzymaniu z MOPS informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku, osoba uprawniona dokonuje przedpłaty w kwocie zgodnej z zadeklarowaną we wniosku ilością opału (np. gdy zadeklarowano zakup 1 tony, należy wpłacić 1950,00 zł; gdy zadeklarowano zakup 1,5 tony – należy wpłacić 2925,00 zł) LUB kontaktuje się z MEC celem otrzymania faktury VAT:

 • osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 81,
 • telefonicznie pod nr telefonu: 607 287 615,
 • w formie elektronicznej na adres: opal@mec-szczecinek.com.pl.

2.    Opłatę należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Miasta Szczecinek:
96 8935 0009 1300 4758 2000 0490

 • w przypadku przedpłaty, w tytule przelewu należy podać: zakup węgla: imię i nazwisko wnioskodawcy (odbiór faktury VAT nastąpi przy odbiorze opału)
 • dokonując wpłaty (po otrzymaniu faktury), w tytule przelewu należy podać: zakup węgla: imię i nazwisko wnioskodawcy, nr faktury VAT

3. Po dokonaniu płatności należy skontaktować się z MEC celem ustalenia terminu odbioru zakupionego opału. Dane kontaktowe jak powyżej. Miejsce odbioru: ul. Sikorskiego 28 (plac przy kotłowni).

WAŻNE! MEC w Szczecinku nie dostarcza opału na adres zamieszkania wnioskodawcy. Transport i jego koszt leży po stronie wnioskodawcy.

W powiecie szczecineckim zakup węgla po preferencyjnej cenie umożliwiła już Gmina Szczecinek. Kwota jaką trzeba wyłożyć za tonę tego surowca w tym samorządzie to 2200 zł.

Info: Urząd Miasta Szczecinek