Strona główna Szczecinek Delegacja powiatu z wizytą u niemieckich partnerów

Delegacja powiatu z wizytą u niemieckich partnerów

Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Delegacja samorządowców i przedsiębiorców z powiatu szczecineckiego i wałeckiego, uczestniczyła w polsko-niemieckim wyjeździe studyjnym do powiatu Pomorze Przednie- Greifswald, którego tematem były kluczowe technologie transformacji energetycznej.

Na zaproszenie starosty Powiatu Pomorze Przednie – Greifswald Michaela Sack, 25 -26 czerwca, delegacja samorządowców i przedsiębiorców uczestniczyła w wyjeździe studyjnym “Energia wiatrowa i słoneczna – droga ku zielonej przyszłości”.

Odnawialne źródła energii w powiecie Pomorze Przednie-Greifswald i w województwie zachodniopomorskim”. Ze strony Powiatu Szczecineckiego uczestniczyli: wicestarosta Daniel Rak, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych Współpracy i Rozwoju Katarzyna Oleś, zastępca wójta Gminy Szczecinek Kazimierz Harasym, burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Białym Borze Władysław Szydywar oraz przedsiębiorcy: Eugeniusz Krawsz i Jan Zwolan i Aleksandra Kristensen Project Manager Firmy – European Energy realizującej projekt związany z OZE na terenie gmin Barwice i Grzmiąca.

 Obecnie odnawialne źródła energii to już nie wybór, a konieczność. Dlatego możliwość podejrzenia sąsiadów, skorzystania z ich doświadczeń i wymiany wiedzy na temat najlepszych praktyk dotyczących transformacji energetycznej ma dzisiaj kluczowe znaczenie. Przedstawiciele innowacyjnych firm z powiatu Pomorze Przednie-Greifswald zaprezentowali gościom swoje technologie i projekty związane z fotowoltaiką, biogazem, wodorem i paliwami alternatywnymi.

Delegaci z powiatu szczecineckiego mieli okazję obejrzeć 6 różnych firm ekologicznych. Pierwszą z nich był ekologiczny park słoneczny Wattmanufactur GmbH & Co. KG w Polzowie. Wytwarzanie energii łączy się tutaj z rozległym rolnictwem. Park słoneczny zapewnia siedlisko licznych gatunków zwierząt i roślin. Imponujący przykład tego, jak odnawialne źródła energii i ochrona przyrody mogą iść w parze.

Ciekawe rozwiązania zastosowano w Mele Biogs CmbH w Torgelow. Firma realizuje się w zakresie biogazowni, infrastruktury i technologii dostaw. Jak przejść od białego cukru do zielonej innowacji? Odpowiedzi na to pytanie przedstawiciele powiatu szukali w siedzinie firmy Cosun Beet Company w Anklam, gdzie uzyskali informacje na temat ich planów przekształcenia cukrowni w biorafinerię. Pozostałości z przetwarzania buraków są cennym źródłem dla firmy Cosun Beet Company i będą wykorzystywane w różnych nowych dziedzinach. W CAMPFIRE Ammonia Scherpa zaprezentowano przyjezdnym efekty badań i działań na rzecz opracowania nowych technologii konwersji i magazynowania energii w oparciu o zielony amoniak. Goście mieli okazję zobaczenia jachtu z kompletnym morskim układem napędowym opartym na amoniaku.

Delegacja Powiatu Szczecineckiego wizytowała również największą elektrownię słoneczną w Niemczech, obsługiwaną przez miasto Greifswald. W połączeniu z wysokosprawną elektrociepłownią z funkcją Power-to-Heat i generatorem ciepła, Greifswald zaopatrywany jest w ciepło miejskie wolne od emisji dwutlenku węgla. Świetny przykład innowacyjnych i zrównoważonych dostaw energii.

Na zakończenie zaplanowano odwiedziny w HH2E w Lubminie. Firma opracowuje koncepcje ponownego wykorzystania elektrowni kopalnych i planuje tu duży zakład produkcyjny zielonego wodoru. Projekt ten pokazuje możliwości produkcji zielonej energii i ich znaczenie dla zrównoważonej przyszłości.

Wyjazd dał obu stronom możliwość wymiany wiedzy i informacji na temat najlepszych praktyk z ekspertami, będącymi również wiarygodnymi partnerami do ewentualnej przyszłej współpracy na rzecz zrównoważonej transformacji energetycznej.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez sieć informacyjno-konsultacyjną w Euroregionie Pomorze i powiecie Vorpommern-Greifswald i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg VIA Meklemburgia Vorpommern/Brandenburgia/Polska 2021-2027.

Info: Piotr Rozmus

Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku