Strona główna Szczecinek Znamy wykonawcę S11 do Szczecinka

Znamy wykonawcę S11 do Szczecinka

Zdjęcie z budowy drogi S3 Świnoujście - Troszyn / foto: GDDKiA w Szczecinie

Wiemy już kto wybuduje fragment drogi S11 z Bobolic do Szczecinka. W przetargu na realizację ponad 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej została wybrana oferta firmy Intercor o wartości nieco ponad 1,1 mld zł. Pozostali wykonawcy mają możliwość ewentualnego odwołania się do Krajowej Izby Odwoławczej w ciągu 10 dni. Dokumentacja postępowania zostanie również przekazana do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Niewielkie różnice między ofertami

W przetargu na budowę tego odcinka S11 wpłynęło sześć ofert od wykonawców. Ich wartość wahała się od 1 107 do 1 280,9 mln zł, przy czym różnica pomiędzy ofertą najtańszą, a kolejną wynosiła tylko 20 mln zł. Wszystkie mieściły się w kosztorysie wynoszącym 1 368 mln zł.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu i weryfikacji ofert wskazała jako najkorzystniejszą, jednocześnie z najniższą ceną, złożoną przez firmę Intercor. Kryteria pozacenowe – wydłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy i zagospodarowanie destruktu na placu budowy – wszyscy wykonawcy zadeklarowali na takim samym, maksymalnym poziomie.

Terminy

Inwestycja będzie realizowana w formule optymalizuj i buduj, a wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych i 19 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, na realizację robót. Zakończenie realizacji inwestycji zakładane jest w roku 2026. 

Ostatni fragment S11 na Pomorzu Zachodnim

Odcinek Bobolice – Szczecinek połączy budowane obecnie odcinki drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice (będą gotowe w 2023 roku) i obwodnicę Szczecinka (oddaną do ruchu w 2019 roku). Będzie to ostatni fragment S11 budowany w województwie zachodniopomorskim.

Przygotowanie inwestycji

Decyzja środowiskowa dla drogi S11 na terenie województwa zachodniopomorskiego została uzyskana już w 2011 roku. Dla odcinka Bobolice – Szczecinek dalsze prace przygotowawcze mogły jednak ruszyć dopiero dzięki decyzjom Ministra Infrastruktury z 2017 roku, przyznającym finansowanie na opracowanie dokumentacji. W 2018 roku podpisaliśmy umowę z firmą Transprojekt Gdański, o wartości 6 mln zł, na opracowanie Koncepcji programowej wraz z projektem budowlanym. W 2021 roku dokumentacja została zakończona i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 28 listopada 2022 roku Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję ZRID dla tego odcinka.  

Dwa węzły i MOP

Nowa S11 ma być dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na tym odcinku powstaną dwa węzły drogowe – Wierzchowo oraz Szczecinek Północ. Ten ostatni powstanie w miejscu obecnego ronda na północnym końcu obwodnicy Szczecinka. Na południe od węzła Wierzchowo przewidziana jest realizacja pary Miejsc Obsługi Podróżnych. Obiekty te będą posiadały rezerwę pod budowę stacji paliw i restauracji. Przewidziano budowę 26 obiektów mostowych, w tym czterech górnych przejść dla zwierząt.