Strona główna Szczecinek Znamy wyniki rekrutacji do szkół średnich

Znamy wyniki rekrutacji do szkół średnich

Absolwenci podstawówek poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich. W największym liceum w Szczecinku, czyli popularnej Elce, złożono ponad 360 wniosków, z których 280 zakwalifikowano. Co ciekawe, ponownie wielu kandydatów pochodzi spoza powiatu szczecineckiego.

W tym momencie uczniowie uznani za zakwalifikowanych muszą dostarczyć do placówki oryginały składanych wcześniej kserokopii dokumentów, dzięki czemu oficjalnie zostaną już przydzieleni do jednej z sześciu klas: humanistycznej, lingwistycznej, matematyczno-inżynierskiej, matematyczno-informatyczna, biologiczno-chemicznej lub medycznej. Profile nauczania w roku szkolnym 2023/2024 są identyczne z tymi zaproponowanymi przed rokiem.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane mają oczywiście prawo do odwołania. Więcej szczegółów w naszym materiale video.