Strona główna Video Konferencja Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Konferencja Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zorganizowało w Szczecinku konferencję poświęconą funkcjonowaniu obszarów chronionych w Polsce. Jej uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed obszarami chronionymi w Polsce, realizacji zadań ochronnych m.in. w kontekście zmian klimatu, finansowaniu ochrony przyrody oraz roli samorządów w tymże procesie.