Strona główna Video Konferencja naukowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Konferencja naukowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Partnerstwo – Dialog – Działanie – Lokalna współpraca międzysektorowa na rzecz wsparcia dziecka, ucznia i rodziny – pod taką nazwą Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku zorganizowała konferencję naukową, w której udział w niej wzięli przedstawiciele aż 8 powiatów. Jej tematykę poświęcono istotnym zmianom w pomocy i opiece świadczonej dziecku i rodzinie, dotyczących wszystkich sektorów niosących wsparcie: samorządów, żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.