Strona główna Video Modernizacja drogi do Lińca

Modernizacja drogi do Lińca

Gmina Barwice otrzyma 2 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Środki przeznaczone zostaną na pierwszy etap przebudowy drogi do miejscowości Liniec, znajdującej się na północ o Łeknicy. Inwestycja zakłada zmianę istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię utwardzoną z betonu asfaltowego, co znacząco poprawi stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowników drogi.