Strona główna Video Modernizacja PSZOK w Grzmiącej

Modernizacja PSZOK w Grzmiącej

Gmina Grzmiąca zmodernizuje wkrótce lokalny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obecnie trwa procedura badania ofert na realizację zadania dofinansowanego w ramach III edycji Polskiego Ładu, przeznaczonej dla gmin popegeerowskich.