Strona główna Video Spór o Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Spór o Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy, w ramach której partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw będą wspólnie przeprowadzać projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Pomimo podpisania w styczniu porozumienia lokalnych władz o przystąpieniu do inicjatywy, na tereny powiatu szczecineckiego nie wpłynęła ani złotówka.