Strona główna Video Usuwanie azbestu w gminie Grzmiąca

Usuwanie azbestu w gminie Grzmiąca

Prawie 150 ton materiałów zawierających azbest usunięto w tym roku z budynków na terenie gminy Grzmiąca. Z samego budynku byłej suszarni PGR, gdzie powstaje stacja badawczo-dydaktyczna Akademii Pomorskiej w Słupsku usunięto blisko 120 ton eternitu.