Strona główna Borne Sulinowo Opaski bezpieczeństwa również w Bornem Sulinowie

Opaski bezpieczeństwa również w Bornem Sulinowie

Gmina Borne Sulinowo, wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, pozyskała środki w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program jest realizowany do 31.12.2022 roku.

Na realizację programu gmina Borne Sulinowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 102 tys. złotych. Przedmiotowy program realizowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Realizatorem Programu w imieniu gminy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Adresatami programu są mieszkańcy gminy Borne Sulinowo w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu.

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym Centrum Teleopieki, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem Centrum (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać służby ratunkowe. 

W ramach Programu w okresie od czerwca do grudnia 2022 r. zostanie zapewniony nieodpłatny dostęp  do tzw. „opasek bezpieczeństwa” dla. 130 seniorów.

Na dzień 14 lipca br. wpłynęło 130 zgłoszeń do programu. Z opasek bezpieczeństwa korzysta już blisko 120 seniorów, a dla 10 oczekujemy na zaprogramowanie opasek. Zostaną one następnie przekazanie seniorom. Liczymy, że nastąpi to jeszcze w bieżącym tygodniu. 

Bardzo ważne w Programie jest to, że seniorzy nie ponoszą żadnych kosztów. Opaski bezpieczeństwa są przekazywane bezpłatne. Jedyne co muszą seniorzy, to: nosić opaskę na ręce, dbać aby opaska była naładowana i czuć się bezpiecznie.