Strona główna Szczecinek Paweł i Gaweł poszli do sądu…

Paweł i Gaweł poszli do sądu…

Centrum Organizacji Pozarządowych było wczoraj miejscem Rozprawy sądowej: Pawła i Gawła. To zorganizowany przez Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet element projektu społecznego promującego wiedzę z zakresu prawa poprzez tzw. kawiarnie obywatelskie.

Na wspomniane kawiarenki składają się m.in. konferencje, spotkania, panele rozmów czy też inscenizacje adresowane do wszystkich grup wiekowych w społeczeństwie. W Szczecinku do dyskusji nad wymiarem sprawiedliwości zachęcano poprzez inscenizowaną rozprawę pomiędzy tytułowymi Pawłem i Gawłem, w której udział wzięła lokalna młodzież. Młodzi mieszkańcy Szczecinka zasiedli również tego dnia na widowni odgrywanego procesu.

Projekt realizowany był wraz z Martą Knotz ze szczecińskiego oddziału Iustitii, Krzysztofem Kaszubskim z Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie oraz Fundacją Era Dialogu Koszalin. Partnerem szczecineckiego wydarzenia był ponadto 13 Czarny Szczep im Zawiszy Czarnego, a zadanie dofinansowano z budżetu województwa zachodniopomorskiego.