Strona główna Biały Bór Białoborscy kadeci w Dobrowie i Podborsku

Białoborscy kadeci w Dobrowie i Podborsku

Kadeci z Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze z klas służb więziennych oraz z klasy I policyjnej mieli zaszczyt odwiedzić wczoraj Oddział Zewnętrzny w Dobrowie. Wizyta związana była z przystąpieniem do Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W Służbie Prawu”.

Zajęcia przeprowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej kpr. Monika Bastek – młodszy wychowawca działu penitencjarnego – oraz ppor. Piotr Oczkowski – kierownik działu ochrony.

Na samym początku kadeci zostali zapoznani z topografią Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie i zasadniczymi obiektami. Oddział Zewnętrzny w Dobrowie przeznaczony jest dla skazanych mężczyzn tj. recydywistów penitencjarnych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach typu zakładu półotwartego i otwartego oraz dorośli odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i otwartego. Kadeci dowiedzieli się, że osadzeni podczas odbywania kary w tym zakładzie mogą korzystać ze świetlic, stołówki, sali dydaktycznej, sali gimnastycznej, sali do ćwiczeń siłowych, boiska sportowego. Większość osadzonych jest zatrudnionych poza terenem zakładu.

W kolejnym etapie funkcjonariusze przedstawili kadetom wiedzę z zakresu prawa:

  • czym jest prawo oraz jakie są jego główne rodzaje,
  • czym wyróżnia się prawo karne i jakie ma funkcje,
  • czym jest przestępstwo oraz jego konsekwencje niesie za sobą,
  • jak działa polski system więziennictwa,
  • jakie konsekwencje niesie za sobą przestępczość wśród młodzieży,
  • gdzie i jak uzyskać pomoc prawną.

Na zakończenie prowadzonych zajęć funkcjonariusze przybliżyli kadetom rolę Służby Więziennej, a także opowiedziano im jak wygląda formacja, w jakich pionach pełni się służbę oraz jakiego typu oddziaływania prowadzi się względem osób odbywających kary pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze podczas tej wizyty pragnęli uświadomić kadetom, że złamanie prawa może przekreślić ich plany zawodowe na przyszłość.

Uczniowie białoborskiej Siódemki pragną podziękować funkcjonariuszom z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie za przekazanie cennych informacji i uświadomienie kadetom konsekwencji wynikających z ryzykownych i nieprzemyślanych zachowań.

Po zakończonej wizycie w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie kadeci odwiedzili Muzeum Zimnej Wojny. Schron, który zwiedzali przeznaczony jest pod działalność edukacyjną i zachował się w nienaruszonym stanie. W jego wnętrzu kadeci obejrzeli pomieszczenia magazynowe, halę przeładunkową z nadal sprawnymi urządzeniami służącymi do przemieszczania wózków z głowicami atomowymi oraz makietę wszystkich obiektów.

Warto dodać, że tego schronu nie było na żadnej mapie, a o jego istnieniu wiedziało tylko 12 osób w Polsce. Schron w Podborsku miał za zadanie wesprzeć atomowo polską armię w okresie zimnej wojny. W lutym 1967 r. w Moskwie podpisana została umowa pomiędzy władzami ZSRR i PRL, o stworzeniu na terytorium Polski trzech baz-magazynów tego rodzaju broni. Jako lokalizacje wybrane zostały Podborsko niedaleko Białogardu, Brzeźnica-Kolonia pod Bornem Sulinowem oraz Templewo na Ziemi Lubuskiej.

Muzeum Zimnej Wojny to najnowszy schron udostępniony dla odwiedzających we wrześniu 2016 r.

Zygmunt Karasiński