Strona główna Borne Sulinowo Borne Sulinowo bogatsze o dwie przystanie kajakowe

Borne Sulinowo bogatsze o dwie przystanie kajakowe

Dobiega końca inwestycja polegająca na budowie 2 przystani kajakowych: pierwszej w Bornem Sulinowie i drugiej w pobliżu miejscowości Liszkowo oraz na oznakowaniu szlaku kajakowego rzeką Piławą.

Projekt pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura kajakowa śródlądowa.

Wartość projektu dla Gminy Borne Sulinowo wynosi 3.489.374,70 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wkład UE) stanowi 2.005.471,44 zł.

Więcej o projekcie: link

Info: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie