Strona główna Borne Sulinowo Gmina Borne Sulinowo bogatsza o kolejne wiaty

Gmina Borne Sulinowo bogatsza o kolejne wiaty

Na terenie gminy Borne Sulinowo posadowiono dwie nowe altany. Realizacja projektów w dwóch sołectwach była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Granty sołeckie 2022. Zarówno sołectwo Silnowo jak i Piława doposażyły swoje miejsca rekreacyjne znajdujące się nad jeziorem Pile.

W miejscowości Silnowo (a konkretnie w Silnowie Dolnym) na utwardzonym terenie powstała duża altana rekreacyjno-biesiadna o wymiarach 8×4 m. Koszt inwestycji wyniósł 30 000 zł z czego 15 000 zł stanowiło dofinansowanie w ramach Grantów sołeckich 2022. Pozostała część wydatku pochodziła z gminnego funduszu sołeckiego na rok 2022. Dodatkowo, altana zostanie wyposażona w stoły i ławy, które zostaną sfinansowane z funduszu sołeckiego 2022.

Z kolei w miejscowości Piława w ramach środków od marszałka utwardzono teren oraz posadowiono altanę piknikową o podstawie sześciokąta i wyposażoną w 5 ław oraz stół. Koszt projektu wyniósł 15 443,00 zł, zaś dofinansowanie stanowiło 15 000,00 zł.

Info: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie