Strona główna Borne Sulinowo Mobilnie w Bornem Sulinowie

Mobilnie w Bornem Sulinowie

Innowacyjność, dostępność i ciekawe rozwiązania dla mieszkańców i turystów to domena samorządu powiatowego. Już wkrótce, zarówno mieszkańcy powiatu oraz turyści, będą mogli korzystać z nowoczesnej, niezwykle przyjaznej dla ludzi i środowiska infrastruktury turystycznej. Formalnie już od września, działalność swoją rozpocznie „Mobil-stacja w Bornem Sulinowie”.

Co kryje się pod tą nazwą? To przede wszystkim pojazdy z napędem elektrycznym, którymi będzie można podróżować po wyznaczonych trasach. W sumie w ramach zadania, którego wnioskodawcą jest Powiat Szczecinecki, zakupiono jeden 6 miejscowy pojazd wolnobieżny, osiągającym maksymalną prędkość 25km/h, 4 rowery oraz 3 skutery dwuosobowe. Wnioskodawca celowo zaplanował zakup różnych pojazdów, tak by użytkownicy mogli korzystać ze sprzętu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami np. osoby niepełnosprawne. Obsługą zakupionego wyposażenia zajmować się będą pracownicy Domu Pomocy Społecznej, jak również docelowo właśnie w tej placówce stacjonować będzie wspomniany sprzęt. Jak zapewnia Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki – przejazdy „elektrykami”po wyznaczonych trasach będą zupełnie nową formą atrakcji turystycznej w obszarze Lokalnej Grupy Działania.

Ale to nie wszystko. W ramach zadania wybudowana została także drewniana altana o powierzchni 35 m². W jednej jej części posadowiony zostanie stół drewniany z dwoma ławkami, a na ściankach bocznych zawieszone zostaną zdjęcia przedstawiające kilka możliwych do wyboru ścieżek turystycznych. Powstanie funkcjonalne miejsce integracji.

Zadanie „Mobil-stacja w Bornem Sulinowie”  realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość to 189 956,20 zł, a dofinansowanie to aż 105 546,00 zł.

Dzięki utworzeniu Mobil-stacji w Bornem Sulinowie nastąpi poprawa warunków i zwiększy się dostęp do infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej dla mieszkańców obszaru objętego Lokalną Grupą Działania „Pojezierze Razem w Szczecinku” i Lokalną Strategią Rozwoju, ale również dla turystów.

Powiat Szczecinecki