Strona główna Borne Sulinowo O deinstytucjonalizacji w borneńskim DPS

O deinstytucjonalizacji w borneńskim DPS

Deinstytucjonalizacja, czyli rozwój usług społecznych w powiecie szczecineckim – szansa czy zagrożenie? – tak brzmiał tytuł konferencji naukowej, która odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Główną ideą spotkania było zaszczepienie wśród włodarzy gmin i zarządzających pomocą społeczną przekonania, że rozwój usług społecznych to nieuchronna zmiana. Dobra diagnoza potrzeb społeczności danej gminy pozwoli na wprowadzenie właściwych usług. Każda społeczność, rodzinna, sąsiedzka, wiejska czy gminy ma zawsze potencjał , który można uruchomić, aby ludziom żyło się lepiej. Nie czekajmy, aż ktoś dla nas coś zrobi, bądźmy inicjatorami i autorami zmian – mówiła pełniąca rolę gospodyni konferencji Krystyna Berdyńska, Dyrektor DPS w Bornem Sulinowie.

Prelegentami wydarzenia były: prof. Barbara Kromolicka (członkini Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego), Dorota Rybarska-Jarosz (Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie), Iwona Klimowicz (ROPS w Szczecinie), Agnieszka Kardasz (Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku), Renata Breyer (Dyrektor DPS w Resku), a całość uzupełniły prelekcje Małgorzaty Kubiak-Horniatko (Dyrektor PCPR w Szczecinku) oraz wspomnianej Krystyny Berdyńskiej.