Strona główna Borne Sulinowo Silnowo wśród najpiękniejszych wsi województwa

Silnowo wśród najpiękniejszych wsi województwa

Ogromnie miło nam poinformować, że Sołectwo Silnowo zajęło drugie miejsce w V edycji konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś 2023”, organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiosną br. Sołectwo Silnowo zgłosiło swoją kandydaturę do konkursu, przedstawiając inicjatywy i przemiany lokalne zachodzące w miejscowościach Silnowo i Dąbrowica. Zadania podlegające ocenie dotyczyły: stanu i utrzymania obiektów publicznych i ich otoczenia, w tym służących lokalnej społeczności, działań zmierzających do ochrony i kultywowania dziedzictwa kulturowego, inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych, a także z ładem przestrzennym na terenach prywatnych. Ocenie podlegały również przedsięwzięcia prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Praca lokalnej społeczności została dostrzeżona, bowiem sołectwo Silnowo zakwalifikowało się do finałowej 10 w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

16 września 2023 r. podczas Wojewódzkich Dożynek w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach odbyło się rozstrzygnięcie V edycji konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś 2023”.

Było pięknie, kolorowo i radośnie, bowiem Wojewódzkie Dożynki obfitowały w pokazy: zachwycających wieńców dożynkowych, występów kapel ludowych, zabytkowych ciągników i sprzętu rolniczego czy stoisk z pysznym jadłem. W konkursie nagrodzone zostały cztery sołectwa z województwa zachodniopomorskiego, uzyskując nie tylko status najpiękniejszych sołectw, ale i wygrane w łącznej wysokości 100.000 zł.

Sołectwo Silnowo za 5 lat wspaniałej pracy oraz widocznego zaangażowania na rzecz sołectwa, zajęło II miejsce i otrzymało 30.000 zł. Czek na taką właśnie kwotę z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza odebrali: Sekretarz Gminy Beata Czarnecka – Herbaczewska, Sołtys Silnowa Mirosława Balawender, Prezes Stowarzyszenia „Silnowo 2020” Arkadiusz Malarski, oraz referent ds. funduszu sołeckiego Natalia Szynkaruk.

UM Borne Sulinowo