Strona główna Borne Sulinowo Z Juchowa do Radacza komfortowo i bezpiecznie

Z Juchowa do Radacza komfortowo i bezpiecznie

Trwają zaawansowane prace przy przebudowie odcinka drogi Juchowo – Radacz. To jedna z głównych inwestycji drogowych Powiatu Szczecineckiego. Prace w ostatnim czasie nabrały tempa, a ich finał wyznaczono na koniec kwietnia br.

Droga zostanie przebudowana od odcinku 6 km. Na większości położono już dwie warstwy nawierzchni bitumicznej. Droga została poszerzona do 6 metrów (z wyjątkiem łuków, gdzie jezdnia będzie szersza), podwyższeniu ulegną jej parametry techniczne i nośność o dużym znaczeniu komunikacyjnym. Pobocze drogi zostanie wykonane z kruszywa łamanego.

Inwestycja przyczyni się do zapewnienia spójność sieci dróg publicznych. Za wykonanie zadania odpowiada firma POL-DRÓG Gdańsk. Jego koszt to 11.289.183,45 zł brutto. Powiat Szczecinecki otrzymał aż 10 724 724, 28 zł brutto dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny samorządu to 564 459, 17 zł brutto (plus koszt nadzoru inwestorskiego).

Info: Piotr Rozmus