Strona główna Gmina Szczecinek Droga do Gałowa do remontu

Droga do Gałowa do remontu

Droga powiatowa 1274Z na odcinku Szczecinek – Gałowo już niebawem zostanie wyremontowana. Powiat Szczecinecki otrzymał na realizację tej inwestycji dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Nadleśnictwa Szczecinek. Podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Powiatu zostanie podjęta uchwała w sprawie ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.

Łączna długość remontowanego odcinka drogi wynosi 2,545km. Początek rozpoczyna się przy zjeździe na działkę nr 2/58 obr. 03 Szczecinek (przy wyjeździe na Gałowo) przed tablicą (koniec terenu zabudowanego). Koniec zakresu znajduje się za miejscowością Gałowo.

Zaplanowane prace przewidują wzmocnienie, wyrównanie i uszczelnienie nawierzchni jezdni, odtworzenie podbudowy jej krawędzi, wykonanie warstwy wyrównawczej, ścieralnej oraz poboczy. Na wybranych odcinkach pojawią się nowe chodniki. Ponadto zostaną wykonane pobocza z mieszanki kruszywa łamanego. Włazy do studni zostaną wyregulowane na wysokość. Wyremontowane zostanie także skrzyżowanie z drogą gminną.

Przewidywany koszt całkowity zadania to 2 129 091,57 zł. Powiat Szczecinecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 064 545,78 zł. Po raz kolejny mógł również liczyć na współpracę z Lasami Państwowymi. W zadaniu partycypować będzie Nadleśnictwo Szczecinek które dołoży do niego 1 048 000,75 zł.

Mieszkańcy okolicznych miejscowości będą mogli cieszyć się z nowej drogi jeszcze w tym roku.

Info: Piotr Rozmus