Strona główna Region Nowa droga na odcinku Drężno-Stepień

Nowa droga na odcinku Drężno-Stepień

Trwają prace przy przebudowie odcinka drogi Drężno-Stępień. Inwestycja realizowana jest dwuetapowo. Zakończenie jeszcze w tym roku.

Oba etapy obejmują 1 kilometrowe odcinki i oba przewidują również przebudowę obiektów inżynieryjnych. Wartość pierwszego z nich to 2.364.337,00 zł brutto. Powiat Szczecinecki otrzymał 50 % dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2023 w wysokości 1.182.168,50 zł.

Koszt drugiego etapu oszacowano na 2.731.045,76 zł brutto. W tym przypadku samorząd powiatowy otrzymał wsparcie z dwóch źródeł: 1.365.523,00 zł brutto (50%) ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury oraz 1.214.662,00 zł brutto ze środków w ramach zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tzw. FOGR-u.

Na pierwszym z odcinków jezdnia już została poszerzona do 6 km, dzięki czemu można poruszać się nią bezpiecznie i komfortowo. W ramach trwającej inwestycji zostaną przebudowane i wybudowane zjazdy do przyległych posesji. Wybudowany zostanie również kanał technologiczny w postaci teletechnicznego przepustu rurowego.

W drugim etapie przebudowane zostaną dwie zatoki autobusowe w obrębie przystanków o głębokości 3 m i długości peronów 20 m. Zaprojektowano także chodniki dla pieszych.

Zakończenie zadania zaplanowano na grudzień br.

Info: Piotr Rozmus

REKLAMA