Strona główna Szczecinek Obradował Zarząd Powiatu

Obradował Zarząd Powiatu

24 sierpnia br., Zarząd Powiatu Szczecineckiego spotykał się na cotygodniowych obradach.

Tego dnia podjęto kilka uchwał:

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Powiatem Szczecineckim, a SM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie – zawarcie aneksu nr 5 do umowy użyczenia z dnia 19 września 2014 r. (niniejszy aneks dotyczył użyczenia bieżni Dyaco Medical oraz stołu do masażu) 

– w sprawie ustalenia formy przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego, ustalenia ceny zbycia nieruchomości w pierwszych przetargach oraz ustalenia wysokości wadium w przetargach ( dotyczy działek nr 366/28, 366/29, 366/30, 366/31, 366/34, 366/35, 366/36, 366/37 obręb Świątki); 

– decyzja Zarządu Powiatu Szczecineckiego zmieniająca decyzję Zarządu Powiatu Szczecineckiego w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu dla Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego – dot. budynku schroniska przy ul. Artyleryjskiej 9 w Szczecinku, 

– decyzja Zarządu Powiatu Szczecineckiego zmieniająca decyzję Zarządu Powiatu Szczecineckiego w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu dla Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespołu Szkół Placówek Oświatowych w Szczecinku – dot. budynku schroniska przy ul. Artyleryjskiej 9 w Szczecinku. 

W dalszej części posiedzenia Zarząd m.in. zaakceptował szereg sprawozdań końcowych przedłożonych przez stowarzyszenia, fundacje i kluby dotyczące otrzymanego wsparcia ze strony Powiatu Szczecineckiego na organizację przezeń różnych wydarzeń.

Info: Piotr Rozmus

REKLAMA