Strona główna Gmina Szczecinek Pomoce dydaktyczne dla uczniów SP w Turowie

Pomoce dydaktyczne dla uczniów SP w Turowie

To dobra wiadomość przede wszystkim dla młodszych mieszkańców Gminy Szczecinek,  ich rodziców, a także dla kadry nauczycielskiej. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turowie zakwalifikowana została do wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Projekt pomoże w wyrównywaniu szans edukacyjnych i społecznych dzieci uczęszczających do tej placówki.

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 35 tys. zł placówka zakupi pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, które znajdą zastosowane w diagnozie i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakupiony sprzęt edukacyjny będzie wykorzystywany zarówno w trakcie zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Interaktywne programy terapeutyczne pozwolą zapewnić uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wysoką jakość zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, która będzie dopasowana do ich indywidualnych potrzeb. Jednocześnie zastosowanie multimedialnych programów terapeutycznych uatrakcyjni zajęcia, wpłynie na zaangażowanie uczniów, co ułatwi wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

Całkowita wartość projektu to 43 750,00 zł. Wkład własny organu prowadzącego wyniesie 20 proc. Wnioskowanej kwoty, czyli 8 750,00 zł.

Magdalena Szkudlarek-Szarkowska