Strona główna Grzmiąca Ponad 100 tys. zł trafi do gminy Grzmiąca

Ponad 100 tys. zł trafi do gminy Grzmiąca

Foto: https://www.facebook.com/S.Wspolnie/

Na terenie gminy Grzmiąca zostaną wykonane kolejne inwestycje, na realizację których udało się zdobyć znaczne środki zewnętrzne.

Wsparcie pochodzić będzie z funduszy unijnych, a konkretnie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokładnie 101.169,00 zł trafi do gminy Grzmiąca dzięki determinacji lokalnego Stowarzyszenia WSPÓLNIE. Jego prezes Krzysztof Pisarek oraz skarbnik Marta Antonowicz-Dobrzańska podpisali już stosowną dokumentację uprawniającą do uzyskania środków.

A uzyskana pomoc pozwoli na rozbudowę oraz wymianę urządzeń na istniejących placach zabaw w Lubogoszczy i Godzisławiu. Tereny rekreacyjne w tychże miejscowościach zostaną doposażenie m.in. w zestawy zabawowe, huśtawki podwójne wahadłowe, huśtawkę wagową oraz elementy siłowni zewnętrznej.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Grzmiąca Patrykowi Makowskiemu oraz Dyrektorowi Biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM Dariuszowi Siubdzi za pomoc przy aplikowaniu o środki finansowe – dodają z wdzięcznością lokalni społecznicy.