Strona główna Region ZK w Czarnem poszukuje personelu

ZK w Czarnem poszukuje personelu

W Zakładzie Karnym w Czarnem poszukiwane są osoby zainteresowane podjęciem służby lub pracy w więziennictwie.

Jeśli idzie o pracę to do obsadzenia są 2 stanowiska: młodszy referent działu kadr oraz młodsza pielęgniarka / młodszy pielęgniarz. W przypadku służby to zarówno w samym Zakładzie Karnym w Czarnem, jak i podległych mu oddziałach zewnętrznych w Szczecinku i Złotowie do obsadzenia będzie łącznie 10 etatów w dziale ochrony na stanowisku strażnika.

Oferta służby jest skierowana do wszystkich osób, które spełniają warunki formalne oraz nie mają problemów ze zdrowiem.

Podstawowe wymagania od kandydata, który ubiega się o przyjęcie do Służby Więziennej:

  • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacji mundurowej,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • obywatelstwo polskie,
  • niekaralność.

Służba na stanowisku strażnika działu ochrony polega m.in. na:

  • nadzorowaniu osadzonych poza oddziałem mieszalnym np. na placu spacerowym, w miejscu zatrudnienia, w trakcie zajęć praktycznych realizowanych w ramach nauczania osadzonych,
  • doprowadzaniu osadzonych po terenie jednostki penitencjarnej np. do lekarza, magazynu, na zajęcia resocjalizacyjne,
  • pełnieniu służby wartowniczej na posterunkach uzbrojonych,
  • nadzorowaniu sytuacji w zakładzie karnym poprzez system monitoringu.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są tutaj: link