Strona główna Aktualności Remont drogi z Drężna do Stepienia

Remont drogi z Drężna do Stepienia

Trwają prace przy przebudowie odcinka drogi Drężno-Stepień. Inwestycja realizowana jest dwuetapowo, a jej zakończenie przewidziano jeszcze w tym roku.

Zakresy obu etapów obejmują modernizacje dwóch jednokilometrowych odcinków i oba przewidują również przebudowę obiektów inżynieryjnych. Wartość pierwszego z nich to 2.364.337,00 zł brutto, a Powiat Szczecinecki otrzymał na realizację zadania 50% dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a więc dokładnie 1.182.168,50 zł.

Koszt drugiego etapu oszacowano na 2.731.045,76 zł brutto. W tym przypadku samorząd powiatowy otrzymał wsparcie z dwóch źródeł: pierwsze w wysokości 1.365.523,00 zł brutto (50%) ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury oraz drugie o watości 1.214.662,00 zł brutto ze środków z tzw. FOGR-u.

Na pierwszym z odcinków jezdnia już została poszerzona do 6 km, dzięki czemu drogą można poruszać się bezpiecznie i komfortowo. W ramach trwającej inwestycji zostaną przebudowane i wybudowane też zjazdy do przyległych posesji oraz kanał technologiczny w postaci teletechnicznego przepustu rurowego. W drugim etapie przebudowane zostaną dwie zatoki autobusowe, a także powstaną chodniki dla pieszych.

Zakończenie zadania zaplanowano na grudzień.