Strona główna Szczecinek Lasy Państwowe wspierają również Powiat

Lasy Państwowe wspierają również Powiat

Powiat Szczecinecki od dawna współpracuje z Lasami Państwowymi przy realizacji poszczególnych inwestycji drogowych. Właśnie podpisano kolejne dwie umowy dotyczące remontu drogi Storkowo-Wielawino oraz Szczecinek-Gałowo.

Storkowo-Wielawino to remont na odcinku 4,5 km, w którym partycypować będzie Nadleśnictwo Czaplinek, dokładające 3 mln zł do inwestycji. Wartość całego przedsięwzięcia to wprawdzie ponad 4,4 mln zł, ale starostw otrzymało na ten cel również wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 2,1 mln zł.

Swój udział przy remoncie drogi Szczecinek-Gałowo będzie miało z kolei Nadleśnictwo Szczecinek. Wkład Nadleśnictwa to ponad 1,05 mln zł, przy szacunkowej wartości zadania w wysokości ponad 2,1 mln zł. I w tym przypadku samorząd powiatowy otrzymał wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tym razem w wysokości ponad 1,06 mln zł. Zaplanowane prace przewidują wzmocnienie, wyrównanie i uszczelnienie nawierzchni jezdni, odtworzenie podbudowy jej krawędzi, a także wykonanie warstw wyrównawczej i ścieralnej oraz poboczy. Na wybranych odcinkach pojawią się nowe chodniki, a ponadto wykonane zostaną pobocza z mieszanki kruszywa łamanego. Prace przewidują takż wyregulowanie studzienek, a także remont skrzyżowania z drogą gminną.