Strona główna Szczecinek Ruszają prace przy budowie obwodnicy Szczecinka

Ruszają prace przy budowie obwodnicy Szczecinka

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. W ciągu tygodnia przekażemy wykonawcy plac budowy i będą mogły ruszyć prace budowlane. Równocześnie będą prowadzone procedury związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę drogi. Obwodnica Szczecinka realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. 

Realizacja w systemie projektuj i buduj 

Umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 podpisaliśmy w lipcu 2021 r. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex, a wartość umowy to 106,6 mln zł. Wykonawca miał 10 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i w maju tego roku zgodnie z terminami kontraktowymi złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Od jej uzyskania zaczyna się realizacja robót budowlanych, na co wykonawca ma 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w II kwartale 2025 r. 

Pierwsze prace będą obejmowały sprawdzenie saperskie terenu, wycinki drzew i usuwanie kolizji z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi. Jeszcze w tym roku powinny też ruszyć pierwsze roboty ziemne i prace przygotowawcze do budowy obiektów mostowych. 

Ruch ominie Szczecinek 

Od jesieni 2019 r. funkcjonuje obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11, jednak DK20 nadal prowadzi przez centrum miasta. Dlatego konieczna jest budowa obwodnicy również w ciągu tej drogi. Nowa obwodnica od południa ominie Szczecinek i połączy się z trasą  S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji powstaną też dwa ronda, wiadukt nad linią kolejową oraz górne przejście dla zwierząt.  Obwodnica będzie miała długość 4,3 km.   

Inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic 

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic znajduje się dziewięć inwestycji w woj. zachodniopomorskim. Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 jest drugą po obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 inwestycją, która wchodzi w etap robót budowlanych.  

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 trwa uzyskiwanie decyzji ZRID.  

Dla obwodnic Wałcza i Rusinowa w ciągu DK22 uzyskaliśmy decyzje środowiskowe. Dla obwodnic Szwecji i Człopy na DK22 oraz Stargardu i Złocieńca na DK20 trwa uzyskiwanie decyzji środowiskowych.

Info: Mateusz Grzeszczuk, GDDKiA Oddział w Szczecinie