Strona główna Video Barwicki Program Samorządowy – Drogi, targowisko, skatepark

Barwicki Program Samorządowy – Drogi, targowisko, skatepark

Świeżo otwarta droga rowerowa po dawnym nasypie kolejowym, zupełnie nowe targowisko w centrum miasta, ekspresowo przebiegająca budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów czy też kompleksowo modernizowane drogi miejscowości Bądki i Nowe Gonne – m.in. na o tym rozmawiamy z burmistrzem Mariuszem Kielingiem