Strona główna Video Dofinansowania w ramach LGD Pojezierze Razem

Dofinansowania w ramach LGD Pojezierze Razem

Powstanie Mobil-stacji w Bornem Sulinowie będzie jednym z czterech przedsięwzięć, na wsparcie które w Juchowo Farm podpisano umowy. Pomoc finansowa pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, została uzyskana w ramach Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Razem, a z ramienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dokumenty parafował Stanisław Wziątek, członek tegoż gremium.