Strona główna Video zaGRYFka (#17) – Daniel Rak

zaGRYFka (#17) – Daniel Rak

O mijającej kadencji, intensywnej kampanii oraz planach na najbliższą przyszłość rozmawiamy z Danielem Rakiem, ubiegającym się o reelekcję Burmistrzem Miasta Szczecinek.