Strona główna Barwice Dwa nowe programy aktywizacyjne

Dwa nowe programy aktywizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku rozpoczął dziś przyjmowanie wniosków do dwóch nowych programów.


PROJEKT AKTYWNY RODZIC

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku ogłasza nabór wniosków dla bezrobotnych w ramach projektu Aktywny rodzic finansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina” umowa partnerska nr 5/AR/2022

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości aktywizacji osób zamieszkałych na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku, poprzez wsparcie w postaci refundacji kosztów (w wysokości stawek rynkowych) opieki nad dzieckiem w wieku do 5 lat w: przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani przez maksymalnie 12 miesięcy (tj. do 12 refundacji) względem konkretnego dziecka, licząc od dnia rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 5 rok życia.

Wnioski składamy od 06.04.2022 r. w trybie ciągłym.

Wniosek o przyznanie wsparcia w ramach projektu „Aktywny rodzic” może być złożony przez osoby bezrobotne spełniające warunki zawarte w regulaminie projektu (do pobrania).

Dokumenty rekrutacyjne, tj.:

  • formularz rekrutacyjny do projektu „Aktywny Rodzic”  (do pobrania)
  • deklaracja uczestnictwa w projekcie (do pobrania)

należy składać w ww. terminie w formie pisemnej w siedzibie Urzędu, drugie piętro pokój 22 Sekretariat, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wortalu https://praca.gov.pl lub skrzynki podawczej epułap2, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub, które wpłyną po wyczerpaniu puli  nie będą rozpatrywane.

Liczba udzielonego wsparcia dostępna w Projekcie pilotażowym wynosi 20. 

Informacje o projekcie oraz regulamin projektu dostępne są na stronie internetowej Urzędu
w zakładce Programy aktywizacyjne i projekty urzędu oraz pod numerami telefonów: 94 37 28 897, 94 37 53 914, 94 37 59 907

Rodzicu zapraszamy! Startujemy 06.04.2022 r.

Projekt pilotażowy „Aktywny rodzic”, finansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina”


PROJEKT PILOTAŻOWY VOUCHER ZATRUDNIENIOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku ogłasza nabór do projektu pilotażowego Voucher Zatrudnieniowy, finansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina” umowa partnerska nr 10/VZ/2022

Celem projektu jest wsparcie pracodawców z terenu powiatu szczecineckiego w procesie zatrudnienia i tworzenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej z terenu zagrożonego trwałą marginalizacją lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze.

Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 06 kwietnia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Wniosek o przyznanie Vouchera może być złożony przez Pracodawcę spełniającego warunku zawarte w regulaminie projektu (do pobrania)

Dokumenty rekrutacyjne, tj.:

  • wniosek o Voucher Zatrudnieniowy (do pobrania)
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania)

należy składać w ww. terminie w formie pisemnej w siedzibie Urzędu, drugie piętro pokój 22 Sekretariat, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wortalu https://praca.gov.pl lub skrzynki podawczej epułap2, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub, które wpłyną po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Liczba VOUCHERÓW dostępnych w Projekcie pilotażowym wynosi 30. W ramach wniosku Voucher Zatrudnieniowy można aplikować o dwa Vouchery.

Informacje o projekcie oraz regulamin projektu dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce Programy aktywizacyjne i projekty urzędu oraz pod numerem telefonu 94 37 53 916 lub 94 37 53 914

Projekt pilotażowy Voucher Zatrudnieniowy, finansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj