Strona główna Biały Bór Paweł Mikołajewski po raz czwarty

Paweł Mikołajewski po raz czwarty

Za nami również premierowa sesja Rady Miejskiej w Białym Borze. Tradycyjnie dla inauguracji, świeżo wybrani samorządowcy odebrali w jej trakcie zaświadczenia o elekcji oraz złożyli ślubowanie. Na pierwszych obradach wyłoniono też skład prezydium rady.

W trakcie obrad m.in. wyłoniono nowego Przewodniczącego Rady, którym ponownie został Włodzimierz Szydywar. Stanowiska wiceprzewodniczących przypadło Annie Hrymak oraz Zbigniewowi Kwaśniewskiemu. W trakcie wydarzenia uroczyste ślubowanie złożył również Paweł Mikołajewski, który także odebrał zaświadczenie potwierdzające wybór na stanowisko burmistrza.

Przypomnijmy, że na starego-nowego burmistrza swój głos oddało 1212 osób, podczas gdy nazwisko jego rywala Jarosława Lesiakowskiego skreślono na karcie wyborczej 863 razy. Dla Pawła Mikołajewskiego będzie to czwarta kadencja w białoborskim magistracie, ale trzecia pełna. W 2013 roku objął fotel burmistrza po przedterminowych wyborach zarządzonych z powodu śmierci burmistrza Franciszka Lecha Kwaśniewskiego. Jego ugrupowanie, a więc Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego okazało się z kolei zwycięskie w miejscowej radzie zdobywając 8 mandatów. Ciekawostką z pewnością jest postać Miłosza Mencla, który jest najmłodszym radnym w naszym powiecie – liczy zaledwie 19 wiosen!

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Białym Borze

Okręg wyborczy nr 1Lucyna LesińskaKWW Lucyna Lesińska
Okręg wyborczy nr 2Miłosz MencelKKW Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy nr 3Agata Chemel-PyziołekKWW Lesiakowski dla Mieszkańców
Okręg wyborczy nr 4Bianka PawłowskaKKW Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy nr 5Marta KleinszmidKW Porozumienie Samorządowe
Okręg wyborczy nr 6Zbigniew KwaśniewskiKW Porozumienie Samorządowe
Okręg wyborczy nr 7Jerzy ŚwirydoKW Porozumienie Samorządowe
Okręg wyborczy nr 8Anna HrymakKW Porozumienie Samorządowe
Okręg wyborczy nr 9Krystian OnyszkoKW Porozumienie Samorządowe
Okręg wyborczy nr 10Mateusz MężykowskiKWW Lesiakowski dla Mieszkańców
Okręg wyborczy nr 11Jacek BoczekKW Porozumienie Samorządowe
Okręg wyborczy nr 12Jarosław NowyjKWW Lesiakowski dla Mieszkańców
Okręg wyborczy nr 13Przemysław KuchenbekerKW Porozumienie Samorządowe
Okręg wyborczy nr 14Czesław SawickiKWW Lesiakowski dla Mieszkańców
Okręg wyborczy nr 15Włodzimierz SzydywarKW Porozumienie Samorządowe