Strona główna Biały Bór Problematyczna droga w Sępolnie Wielkim

Problematyczna droga w Sępolnie Wielkim

Mimo upływu terminu finału inwestycji, mieszkańcy Sępolna Wielkiego wciąż czekają na ukończenie jednej z dróg w ich miejscowości. Urząd Miejski w Białym Borze przeprasza za niedogodności, jednocześnie wyjaśniając, że problem leży w całości po stronie wykonawcy.

Gmina jest zobowiązana do realizacji swoich inwestycji poprzez przetargi, a w nich wyłaniana jest oferta firmy, która zaoferuje najniższy koszt realizacji. Zwycięska firma powinna zakończyć inwestycję do 15 listopada, a z racji tego, że z zobowiązań się nie wywiązała, za każdy dzień zwłoki naliczamy 2300 zł kary umownej – wyjaśnia Paweł Mikołajewski, Burmistrz Białego Boru.

Włodarz gminy Biały Bór jednocześnie zapewnia, że lokalny magistrat nie odbierze drogi jeśli nie będzie w należytym, zgodnym z zawartą umową stanie.