Strona główna Borne Sulinowo Nowa altana w Jeziornej

Nowa altana w Jeziornej

W sołectwie Starowice (gm. Borne Sulinowo) posadowiono nową altanę.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023”.

Altana rekreacyjna o wym. 5 m x 5 m posadowiona została na utwardzonym terenie w miejscowości Jeziorna.

Koszt inwestycji wyniósł 17.900,00 zł, z czego 15.000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2023”. Pozostała część wydatku została sfinansowana z funduszu sołeckiego na rok 2023.

UM Borne Sulinowo